Prosinec 2008

Silvester!!

31. prosince 2008 v 21:49 | Lizy-chan |  ->My diary<-
Tak dneska slyším petardy a nejrůznější rachejtle... proč to dělaj? Ani není půlnoc?! Mám doma malinkýho pejska a on strachy ani nechce ven...

Ale tak jako zapomeňte na to!!!!

A Šťastný Nový roooooooook!!!!!! (teda i nový rok! :) )

Tím myslím i celý rok, ne jen ten den :P


Joyeux Noël mes Amis/amies!!!!

24. prosince 2008 v 20:28 | Lizy-chan |  ->My diary<-

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. May the year ahead be full of joy.

Have a nice Christmas and a Happy New Year!!


Vánoční úklid a příprava dom

21. prosince 2008 v 10:48 | Lizy-chan |  ->My diary<-
Taky, taky uklízíte a připravujete Vánoce? Nu, já ano.. Nevím co mám dělat dřív, alespoň jsem včera napekla a mám to z krku, j a vyrobila jsem si Vaječný koňak;-) To vždy pila moja prababička! Nu tak co napsat, že? Už nevím, a musím vykonat nějaký Vánoční úklid něčeho... Tak užívejte svátků, hlavně pohodu, a zavzpomínejte nebo si nechte vyprávět jak to bylo dřív, teď jsou z Vánoc jen komerční svátky a všude jen stress.... VÁNOCE BEZ DÁRKŮ A STRESU FOREVER!!!! Hlavně že jsou všichni zdraví a zas se sešli!!!

Pracuju...

19. prosince 2008 v 20:04 | Lizy-chan |  ->My diary<-
Jsem v práci... jj práce ale dobrý na tom je ta odměna nu :) takže je to v pohodě:) Mezi svátkama taky půjdu do práce, taky by to mohlo býti tak trochu o něco více:) Uvidíme...)) No tak já jdu pracovat...:P

Enjoy Christmas!! :)

Šprtám se...

16. prosince 2008 v 22:02 | Lizy-chan |  ->My diary<-
Šprtám se jak můžu, teď večír mám sic trochu voraz, ale nonstop se něco šrotit taky není dobré, tak zítra zase v MHD soupravách a na zastávkách atd atd.. haha :) Jojo lednový zápočty, už mám jeden za sebou, sice ten nejlehčí, ale i to se počítá, ne? Z angličtiny, dal mi Dvojku:)) Ale Dvojek si cením, možno i více než jedniček. Odpovídá tomu jak kvalita výuky tak moje znalosti... možná spíš když to zprůměruju, výuka za Lidovku a mě za Jedna, no a dohromady to je Dvója:)) Supr, tak já jdu, mám toho moc, takže no nevím, buď zas přidám nějaký učení a nebo zas se "svěřím" či jak to nazvat prostě napíšu do My diary, no hahaha :) Zítra mám poslední semestrální management a pozítří poslední právo a matematiku a musím taky koupit dárky kámoškám, že? Zítra zítra... j a pár posledních ingrediencí na pečení cukroví, jako třeba kokos, jo a salko na vaječňák:)) A ještě nějaký natáčky pro sestru... a taky mno asi košili pro taťku....

Komunikace

15. prosince 2008 v 10:51 | Lizy-chan |  My studies :)
Komunikace

- zařadit do všech fází managerského řízení
- verbální - slovní kommunikace
- neverbální = nonverbální

hl. cíl komunikace: porozumění
mnohoúrovnňový jev => záleží jaký účastníci se podílí na komunikaci
informace, která je odeslána není stejná jako ta která je přijímána => nedorozumění

NONVERBÁLNÍ

- bezeslov
- může doprovázet verbální
- není možné nekomunikovat
- gesta, mimika, fyzický postoj, gestujzkace´...
- 80% z celkové informace
- techniky NK:
 • proxemika - sdělení informací vzdáleným - odálením nebo přiblížením (proxemický tanec)
  • zóny:
   • intimní - do 50 cm, vzdálenost umožňující dotek; osoby blízkého okolí
   • osobní - umožňuje sledovat detailně mimiku člověka; důvěrnější rozhovory; 50cm - 1m
   • sociální - 1m - 3m; úřady; služební styk, obchodní jednání, jednání na úřadech; psychické bezpečí
   • veřejná - neosobní kontakt, učitel před třídou nebo herec
-> kultura, náboženství, pohlaví -> důvod rozdílné zóny
 • heptika - sdělování info. dotekem (facka, podání ruky)
 • posturika - komunikace postojem končetin, hlavy...; shodné postoje -> porady jak souhlasí a nebo nesouhlasí; bezděčné napodobování - dáváme sei echa, - jaký k sobě mají lidé vztah
 • kinezika - sdělování pohybem rukou a nohou; bariéry (křížení končetin, proplétání prstů, pohrávání s nějakou věcí... -> vzájemné dvoření; přeskokové projevy (v okamž. ohrožení) -> v nejsijtotě, nepříjemnost.
 • gestika - na gesta s významem
 • mimika - sdělování výrazu obličeje - od nosu nahoru - těžší emoce, neštěstí, obavy; od nosu dolu - kladnější emoce, řeč očí (nejpravdivější) - doba trvání pohledu, úhel - pootevření očních víček, průměr zornic mrkání..
poznámka: dopsat viz deník

Kontrola

15. prosince 2008 v 10:39 | Lizy-chan |  My studies :)
Kontrola

- zpětná vazba kdy zjišťujeme jak bylo dosaženo stanovených cílů.
- fáze kontrolního procesu:
 1. získávání a výběr informací - info: - primární (v terénu sami) a sekundární (zprostředkované - hlášení, evidence, UCE, STA...)
 2. ověření správnosti získaných informací: formální správnost (úplné info..) a věcná správnost (srovnáno se skutečností) Nedostatky: chybné info, opožděné info, zkreslená (filtrovaná) info (obava podřízeného z reakce na management)
 3. hodnocení informací - použití standartu - norma jaký by měl být výstup, hodnotí se objektivně
 4. tvorba závěrů - můžeme dojít k:
  1. vše v pořádku, výsledky odpovídají standartům => není potřeba nic měnit
  2. zjištěny drobné odchylky => odstranění těchto odchylek se objeví v dalším plánu
  3. výstup vůbec neodpovídá plánu => provést nové plánování
 5. zpětná kontrola - zjistíme jestli došlo k nějaké změně v kontrolním procesu. = Kontrola kontroly.
Druhy kontroly:

 • podle místa
  • přímá -> inspekce, fyzická inventura, pochůzky po pracovišti, snímky z pracovního dne
  • nepřímá -> hlášení, porady, výkazy a počítačové sestavy - příchody a odchody
 • podle času
  • předběžná - preventivní - průzkumy, kapacitní propočty
  • průběžná - operativní porady
  • mezioperační
  • následná -> finančních výsledků, podkladem pro UCE
 • podle trvání
  • nepřetržitá - automatická výroba, sebekontrola pracovníků
  • občasně pravidelná - inventarizace, měs. týdenní porady, předem stanovené termíny
  • občasně nepravidelná - odhalit problémy které se neobjeví při pravidelné (přepadovky), audit
 • podle rozsahu
  • dílčí
  • komplexní
chyby a nedostatky v kontrolním procesu
 • vědomé chyby - záměrné - důvodem může být vzdor
 • chyby z nedbalosti (důvod anonymita)
 • chyby záměrné a zatajnované
 • chyby z nedostatku znalostí - nevědomé chyby
 • chyby z nedostatku soustředění (únava, přepracovanost) a práce pod časovým tlakem
Standart - může být úkol, cíl, postup, rozpočet, základ pro kontrolu (úkol..)
druhy:
 • fyzické - měřítkem jsou kg, čas, délka (v jiných než peněžních jednotkách), návaznost na kvalitu výrobků, může být trvanlivost, stálost barev
 • nákladové - v penězích, pojí se k fyzickým, např. kalkulace N -> přímé a nepřímé (VR, SR, OR)
 • příjmové - z obchodních jednotek, kolik spadá na 1 zaměstnance
 • kapitálové - používá se FA - rentabilita, stabilita
kritické body

- základ pro síťové diagramy
- konce určité etapy
- musí být splněny aby mohla být navázána další etapa
- kontrola etap jak na sebe navazují
hodnocen:časový skluz

Hodnocení zaměstnanců

15. prosince 2008 v 10:09 | Lizy-chan |  My studies :)
Hodnocení pracovníků

 • vykonávání svěřených úkolů
 • činnost nad rámec úkolů
 • mezilidské vztahy (atmosféra na pracovišti)
 • přispění k šíření pověsti, obrazu o firmě
Systém hodnocení
 • co chceme hodnotit - přesnost, samostatnost, dodržení termínů, něco vylepšit (navíc)
 • co je důležitější - přemýšlí a vykonává svěřené úkoly...
 • opatření k nápravě - pravidelný plat. růst, povýšení, propuštění
Trvale špatné pracovní výsledky
 • nízká kvalifikace
 • nedostatečné schopnosti
 • nedostatečná výkonnost
 • tvrdá pracovní norma
=> zlepšit rekvalifikací, školením, organizační změnou;Politika (ne)zaměstnanosti

15. prosince 2008 v 10:05 | Lizy-chan |  My studies :)
Politika zaměstnanosti
 • aktivní
 • pasivní
aktivní - vytvářejí se pracovní místa, rekvalifikační programy
pasivní - nezaměstnanost - minimum fin. prostředí (podpora v nezaměstnanosti)

ukazatel míry nezaměstnanosti = nezaměstnanost/zaměstnanost *100

přirozená míra nezaměstnanosti - kolem 5-6% - aby fungoval trh práce, nemusí pracovat, ti co nechtějí.

typy nezaměstnanosti:
 • strukturální (urč. skup. obyv, např. sklářský průmysl)
 • cyklická (vazba na HC)
 • sezónní

 • dobrovolná - nechi pracovat ale místo by bylo
 • nedobrovolná - chci pracovat ale není pro mě místo

Základní zásady pracovně-právního vztahu podle ZP

15. prosince 2008 v 10:01 | Lizy-chan |  My studies :)
Zákl. zásady pracovně-právního vztahu podle ZP:
 1. zákaz přenášet riziko na zaměstance (především tržní)
 2. zásada rovnosti (rovné zacházení, stejné pracovní podmínky, odměňování, přijímání..)
 3. zákaz diskriminace (rasa, národnost, přesvědčení, angažovanost, pohlaví, věk...)
 4. zásada stejné mzdy
 5. zákaz peněžních postihů (neplatí při škodě zaměstnavateli)
 6. stejná práva a povinnosti na stejných pracovních pozicích

Odměňování zaměstnanců

15. prosince 2008 v 9:57 | Lizy-chan |  My studies :)
Odměňování zaměstnanců
 • mzda (dříve dělníci)
 • plat (dříve duševní pracovníci)
dnes: státní sféra: plat; podnikatelé: mzda

- hrubý příjem + navzující složky mzdy -> příplatek či odměna; -> osobní ohodnocení
- náhrada mzdy - svatba, pohřeb, dovolená
- příplatek za přesčasy (25% z průměrné mzdy) -> čerpat náhradní volno; práce ve svátek (100% čili dvojnásobek); ve ztíženém prostředí (teplo, zima ->max 10%); v noci (min 10%) ->22h - 6h<-; za sobotu a neděli (min 10%); za pracovní pohotovost (10% z průměrné mzdy)

PLAT - příplatky taxativně vyměreny
MZDA - příplatky minimální počty v %

MINIMÁLNÍ MZDA = 8000 Kč. (min mzda pro VŠ = 16 000 Kč)

- 8 stupňů platu sféry
- navazující složky mzdy nenárokové (příplatky) X nárokové (HM)

- kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání:

kolektivní smlouva - vyjednány další podmínky pro všechny zaměstnance (nejsou upraveny v ZP), zástupci je se zaměstnavatelem vyjednají pro všechny

kolektivní vyjednávání - dohadování zástupců - zaměstnavatele a zaměstnance

vyplácení mzdy - řádně, v termínu, pokud do 15 dnů nedostane zaměstnanec mzdu -> okamžité zrušení PP. Zaměstnanec má právo na výplatu v hotovosti. Nesmí se informovat o výši mzdy mezi zaměstnanci (je to nezákoný když to zaměstnavatel napíše do PS). Systém odměňování - veřejný.

Dovolená na zotavenou

15. prosince 2008 v 9:47 | Lizy-chan |  My studies :)
Dovolená na zotavenou
 • za kalendářní rok
 • za odpracované dny
 • celopodniková dovolená
 • dodatková dovolená
Za kalendářní rok - má nárok každý kdo pracuje déle než 60 dní (nárok na celou nebo část)

Za odpracované dny - za každých 22 dní část dovolené.

Celopodniková dovolená - dohoda zaměstnavatele se zaměstnanci, že dá dovolenou, když zaměstnanec je v práci nový.

Dodatková dovolená - subjekt nabízí prodlouženou dovolenou (bonus 5 týdnů). Může být, že zaměstnanec čerpá v neuatraktivním období v průběhu roku a ne v červenci a v srpnu.
- 4 týdny
- 5 týdnů
- 8 týdnů - školství

- čerpání dovolené: dopředu rozvrh, zaměstnanec vyčerpat min 14 dní vcelku.

- proplacení dovolené jen ke končneí pracovního poměru

- převádí se max do následujícího kalendářního roku jinak propadne.

Pracovní doba

15. prosince 2008 v 9:42 | Lizy-chan |  My studies :)
Pracovní doba

- rovnoměrná (ve všech pracovních dnech stejná, délka směny 40 hodin týdně)

- pružná (zaměstnanec si sám určí dobu příchodu a odchodu do zaměstnání, ale zaměstnavatel určí určitý interval po který musí být všichni zaměstnanci na pracovišti)

- nerovnoměrná (směnný provoz , stanoveno vrovnávací období - průěruje se stanovená pracovní doba)

- jiné stanovení PD - konta pracovní doby použití podobné jako u nerovnoměrné - je práce - pracuje se i přes čas, není práce, nemusí docházet, je také dané vyrovnávací období. Pouze v podnikatelské svéře. konto = na dohodu.

- MLADISTVÍ také 8h! nikoli 6h.

- Zaměstnavatel může nařídit přesčasymax 8h týdně a 150h v roce. Přesčasy: smluvní mzda a příplatky minimálně 25%

Personalistika

15. prosince 2008 v 9:36 | Lizy-chan |  My studies :)
Personalistika

vznik pracovního poměru:
 • smlouvou
 • jmenováním
Pracovně právní vztah nevzniká uzavřením DPP a DPČ -> konané mimo pracovní poměr

Pracovní smlouva

- 2 stranný právní akt
- sepsána nejpozději den nástupu
- podepsána předem, nebo ten den
- PÍSEMNÁ FORMA
- doklady před uzavřením P. smlouvy:
 • zápočtový list (lze nahradit dokladem ze SSt)
 • pracovní posudek
 • výpis z rejstříku trestů
 • školení bezpečnosti práce
 • vstupní lékařská prohlídka
Náležitosti PS: (povinné)
 • druh práce (širší nebo užší pojetí)
 • místo a výkon práce (význam pro výplatu cestovních náhrad; Praha nebo přesně P-4)
 • den nástupu
- další náležitosti: (nepovinné)
 • doba (určito nebo neurčito) -> přerušení delší než 6 měsíců sezónní pracovníci; starobní důchodci doba určitá
 • zkušební doba - sjednáno písemně (14 dní - max 3 měsíce), na zkušenou pro obě strany
 • ochranná lhůta - nesmím dostat výpověď, ode dne nástupu, v případě nemocí - můžeme prodloužit
 • odměna za práci - platový výměr či mzdový výměr
 • konkurenční doložka (=ujednání) - po skončení PP nezačnout pracovat ve stejném či podobném oboru; přislíbí se peněžní vyjednání
 • smluvní pokuta - porušení 1 nebo 2 strany konkurenční doložky
Jmenování - vedoucí pracovníci, veřejné služby, správa, státní podniky (státní sféra), vznik PP výztahu, konec -> a měla by být nabídnuta jiná pracovní pozice.

Volba - už není v ZP!, proto hejtmani -> ÚP

Změny PP:

- změna PS v jedné z podstaných záležitostí: místo výkonu práce nebo druh práce či přeložení; - dohoda obou stran , převedení na jinou práci; vynucené ze zdravovtních důvodů - těhotné... -> dodávat peníze stejně jako před úrazem. Nemůže sám vykonávat, ztratí způsobilost k výkonu práce -> řidiči.

Forma zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání - vzniknou agentury práce, přijmou zaměstnance a s firmami na trhu uzavřou smlouvy o agenturním zaměstnávání. Podnik nemá žádné jinéé uzavřené smlouvy se zaměstnancemi, pouze s agenturou.

Swarz systém - přiděluje práci, mzdu, pracovní dobu, ale na ŽL!!, zaměstnavatel neplatí SZP, zaměstnanec bránit na ÚP nebo na inspekci. (minimální mzda a zbytek stranou - NE!)

Skončení PP:
 • dohoda
 • výpověď
 • okamžité zrušení
 • zrušení ve zkušební době
 • uplynutím sjednané doby
 • hromadné propuštění
Dohoda - 2 stranný právní akt, písemně, může být odchodné, nejideálnější možnost skončení.

Výpověď - 1 stranný právní akt, výpovědní lhůta 2 měsíce (běží od 1 dne násl. měsíce). Jen zaměstnavatel -> důvod výpovědi (nespokojenost - předcházet 3 napomenutí... atd.). Výpověď pro nadbytečnost a org. změny neplatí ochranná doba!

Okamžité zrušení - důvod ukončit PP na hodinu, můžou ukončit obě strany - zaměstnavatel za hrubé porušení pracovní kázně zaměstnance, napadení, alkohol na pracovišti, odsouzení, TČ...; zaměstnanec - okamžitě skončí nebyla-li mu vyplacena mzda. Insolventní řízení - podat návrh na ÚP - vymáhání peněz za zaměstnance ÚP.

Zrušení ve zkušební době - skončit bez udání důvodu

Uplynutím sjednané doby (doba určitá) - pokud zaměstnanec nastupuje do práce i po termínu - smlouva se stává smlouvou na dobu neurčitou.

Hromadné propuštění (organizační změny) - zaměstnavatel dopředu musí informovat ÚP, pokud v 1 měsíci propoušít víc než 20 zaměstnanců. Při org. změnách je nárok na odstupné! ve výši trojnásobku průměrné mzdy (lze zvýšit i dohodou)

Živnostenský zákon

15. prosince 2008 v 9:12 | Lizy-chan |  My studies :)
Živnostenský zákon

§ 455/91 v platném znění (více jak přibližně 70 krát novelizován)

živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

živnost není !!!
 1. využívání výsledku duševní činnosti, podle autorského zákona
 2. restaurování kulturních památek
 3. provádění archeologického výzkumu
 4. činnost lékařů, lékárníků a psychologů (atd.) výjimku tvoří oční optiky a protetiky
 5. advokáti, notáři, patentový zástupci, soudní exekutoři
 6. auditoři, daňový poradci
 7. znalci, tlumočníci
 8. burzovní makléři
 9. autorizovaní architekti
 10. rozhodci v rozhodčím řízení (sprostředkovatelé)
 11. banky, pojišťovny, penzijní fondy, spořitelní družstva, obchodníci s CP, loterie, výroba elektřiny, plynu nebo jejich přenos, zemědělství vč. zeměďelských výrobků, drážní doprava, výzkum, výroba a distribuce léčiv, zahraniční obchod s vojenským materiálem, provozování rozhlasového a televizního vysílání, zprostředkování zaměstnání, a pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor.
Všeobecné podmínky pro provozování živnosti:
 • zletilost
 • bezúhonost
 • způsobilost k právním úkonům
Rozdělení živností:
 • Ohlašovací
 • Konsesované
I) Ohlašovací - můžou být provozovány na základě ohlášení a ty se dělí na:
 • řemeslné (výuční list + délka praxe)
 • vázané
 • volné (nevyžaduje se odb. způsobilost)
II) Konsesované - na základě konsese (konsesní listina)- Odbornou způsobilost může občan ČR (i EU) též prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával po 6 let po sobě jdoucích jako OSVČ.

Ochrana spotřebitele

14. prosince 2008 v 21:08 | Lizy-chan |  My studies :)
Ochrana spotřebitele

- podle § 634/92 v platném znění

- obracíme se na nadřízený orgán obchodního řetězce (AHOLD) a poté napíšeme ztížnost na ČOI, ČZPI (česká zemědělská podnikatelská inspekce)

- ČOI nemůže vstoupit do vztahu mezi spotřebitelem a prodejcem, jen může udělit pokutu. (může pouze soud)

Smlouva o dílo

14. prosince 2008 v 21:06 | Lizy-chan |  My studies :)
Smlouva o dílo

- se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny na jeho provedení.

- dílem se rozumí zhotovení určité věci pokud nespadá pod kupní smlouvu: montáž urč. věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy.

- dílem se rozumí vždy: montáž, údržba, oprava, zhotovení stavby nebo její části.

- cena podle rozpočtu - na výši ceny nemá vliv, že byla určena na základě rozpočtu, který je součástí smlouvy, v tomto případě, se může zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých. Objednatel může bez zbytečného odkladu (=ihned nebo max do 3 dnů) odstoupit od smlouvy požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny o částku vyšší než 10% stanovenou na základě rozpočtu.

- vady díla - dílo má vady jestliže provedení neodpovídá výsledku učeného ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

- § 265 Obchodního kodexu: "Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního syku nepoužívá (nepožívá) právní ochrany."

- O dobrých mravech také Občanský zákoník § 3

- dobré mravy

- úroky podle české judikatury v obchodním právu mohou být maximálně dvojnásobné, ale i 2,5 násobek je přijatelný. (2%, 2,5%)

- výše poplatku z prodlení (občanský zákoník) - podle vládního nařízení 142/2004 v platném znění činí výše poplatku z prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý měsíc (i začatý)

Smlouva o skladování

14. prosince 2008 v 20:56 | Lizy-chan |  My studies :)
Smlouva o skladování

- podle § 527 se zavazuje skladovatel převzít věc, aby ji uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (=skladné).

- potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu CP s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. (skladištní list - může znít na doručitele (skladovatel je povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží), a nebo na jméno (skladovatel je povinen vydat věc osobě v skladištním listu uvedené)).

- skladovatel odpovídá za škodu na věci, která vznikla po převzetí věci a to až do jejího vydání ledaže tuto škodu nemohl odvrátit.

- skladovatel neodpovídá za škodu, jestliže byla způsobena vlastníkem věci nebo ukladatelem, vasou nebo vadným obalem.

- odstoupení od smlouvy: - skladovatel může odstoupit:
 • zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí skladovateli značná škoda (nad 500 000 Kč)
 • dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně 3 měsíce
 • hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel nemůže odvrátit
 • nevyzvedne-li ukladatel věc po skončení doby po kterou je skladovatel povinen ji skladovat

Insolventní zákon = úpadek

13. prosince 2008 v 14:20 | Lizy-chan |  My studies :)
Insolventní zákon = úpadek, insolvence

- § 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (od roku 2009 možná už podle toho Nového zákoníku)
- Úpadek = dlužník je v úpadku, jestliže má:
o Více věřitelů
o Peněžité závazky po dobu delší 30-ti dnů po lhůtě splatnosti
o Není schopen plnit své závazky - má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:
§ Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
§ Neplní závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti
§ Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí neboli exekucí.
§ Když nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 zákona o úpadku (seznam svého majetku vč. Pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam závazků, seznam zaměstnanců)

- Způsob řešení úpadku:

o Konkurz
o Reorganizace
o Oddlužení
o Zvláštní způsoby řešení úpadku stanovené zákonem

- Druhy procesních subjektů:

o Insolventní soud
o Dlužník(-ci)
o Věřitelé uplatňující vůči dl. Svá práva
o Insolventní správce
o Státní zastupitelství (bývalá prokuratura)
o Likvidátor dlužníka

- Nevztahuje se zákon o úpadku:

o Územní celek - obec, kraj
o ČNB
o Garanční fond s CP
o Atd.

Insolventní správce - vybírán na základě seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti!

Soudní rozhodnutí, předvolání nebo jakákoli jiná písemnost insolventního soudu se doručují vyvěšením písemnosti na úřední desce Insolventního soudu. Vedle doručení vyhláškou může soud písemnost zveřejnit i prostředků v mass médiích nebo elektronické komunikace.

Insolventní soud rozhoduje v řízení formou usnesení!

Insolventní řízení lze zahájit jen na návrh - je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde insolventnímu soudu.
Insolventní soud neprodleně vyrozumí o zahájení řízení o úpadku:
- FÚ - v jehož obvodu má dl. Sídlo
- Celní úřad - pokud je žádoucí
- ÚP - v jehož obvodu má dl. Sídlo
- Okresní správu soc. zabezpečení
- Správce daně (exekutora)
- Případně i další subjekty např. ČNB

Náležitosti insolventního návrhu dl.:
- seznam svého majetku
- seznam závazků
- seznam zaměstnanců

Záloha na insolventní řízení: Insolventní soud může uložit navrhovateli, aby zaplatil zálohu na Náklady ins. Řízení až do výše 50 000 Kč.

Se zahájením insolventního řízení o úpadku jsou spojeny tyto účinky (důsledky)

- pohledávky a jiná práva majetkové podstaty, nemohou být uplatněny žalobou, ale pouze přihláškou!!!
- Právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku dl. Nebo majetkové podstaty, lze uplatnit jen za podmínek podle zákona o úpadku (§182). To platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva, které bylo navrženo po zahájení řízení o úpadku.
- !!! výkon rozhodnutí (exekuci), která by postihovala maj. Dlužníka lze nařídit, nelze jej však provést.

Uplatnění pohledávek vyhláškou - věřitelé dlužníka jsou od zahájení řízení oprávněni uplatnit své pohledávky přihláškou a to i v případě, že insolventní soud nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek.

Moratorium = dlužník, který je podnikatelem může do 7 dnů od podání insolventního návrhu a jde-li o návrh věřitele do 15 dnů od jeho doručení soudem navrhnout insolventnímu soudu vyhlášení moratoria (toto právo na vyhlášení moratoria nemá PO v likvidaci)

Moratorium = zastavení jakékoliv činnosti, nebo dodávky zboží! Je účinné od zveřejnění rozhodnutí a jeho vyhlášení v ins. Rejstříku a trvá nejdéle po dobu 3 měsíců. Význam: po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Zánik: uplynutím doby na kterou bylo vyhlášeno.

Náležitosti rozhodnutí o úpadku:

- výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka
- výrok, kterým soud ustanovuje ins. Správce
- údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku
- výzva, aby věřitelé, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě
- výzva, aby věřitelé správci ins. Soudu sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech a pohledávkách
- výrok, kterým určí datum a místo konání schůze věřitelů
- označení mass médií ve kterých bude soud zveřejňovat svá rozhodnutí
Lhůta k přihlášení pohledávek určených rozhodnutí nesmí být kratší 30-ti dnů a delší než 2 měsíce.

Incidentní spory:

- spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
- spory o náhradu škody na majetkové podstatě
- spory o vypořádání společného jmění dl. a jeho manžela

Absolutní ochrana obchodní firmy

13. prosince 2008 v 12:45 | Lizy-chan |  My studies :)
Absolutní ochrana obchodní firmy

- ochrana obch. firmy zakotvená v § 12 obch. kodexu se nazývá absolutní ochranou protože působí proti všem. (=erga omnes)

- aktivně legitimován (oprávněn) je ten, kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy.

- pasivně legitimován je ten, kdo poškozuje na právech, neoprávněný uživatel firmy.

A) Žaloba negatórní = na zdržení se protiprávního jednání. Tuto žalobu lze hodně využít zejména v případech, kdy si podnikatel - žalovaný dal zapsat obchodní firmu nezaměnitelnou ale fakticky užívá obch. firmu zapsanou pro jiného podnikatele (žalobce). (reklama, propagace, obalová technika...)

B) Žaloba restituční = na odstranění protiprávního stavu. Touto žalobou lze podat návrh na zápis změny v OR, ale musí se nejdřív provést změna ve spol. smlouvě nebo ve stanovách.

C) Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení = typický druh v občansko-právních vztazích, ale lze ji použít i v obch. právních vztazích, protože zdroje z nichž může být získán majetkový prospěch při neoprávněných zásazích do práv k firmě, zdroje mohou být nepoctivé.

D) Žaloba satisfakční = na přiměřené zadostiučinění. V současnosti je možné žádat satisfakci jak v penězích tak i v nepeněžité formě (jedná se o opravné sdělení nebo uveřejnění omluvy v tisku, rozhlase, TV, na webu, atd..)

E) Žaloba na náhradu škody - při porušení práv k firmě se uplatní princip objektivní odpovědnosti. Může se jednat o odpovědnost kontraktní teddy způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu, ale i o odpovědnost za škodu způsobenou zásahem do práva k obch. tajemství případně v důsledku nekalé soutěže.

F) Právo u soudu uveřejnit rozsudek - Účastníka řízení, který uspěl ve sporu může soud přiznat v rozsudku právo zveřejnit rozsudek na náklady toho kdo ve sporu neuspěl. Vedle právních prostředků absolutní ochrany může dotčená osoba proti zásahům do svých práv k firmě využít i dalších prostředků (návrh na nařízení předběžného opatření soudem; pak podle § 74 OSŘ). Právní ochrana podle obč. zákona - mimosoudní ochrana = svépomoc.