Říjen 2006

->roxette<-

26. října 2006 v 10:22 texty
Roxette - How do you do
I see you comb your hair and gimme that grin
It´s making me spin now, spinnin´ within
Before I melt like snow
I say Hello - How do you do!
I love the way you are undressed now
Baby begin
Do your caress, honey, my heart´s in a mess
I love your blue eyed voice , like Tiny Tim shines thru
How do you do!

Well, here we are crackin´ jokes in the corner of our mouths
And I feel like I´m laughing in a dream
If I was young I could wait outside your school
´Cos your face is like the cover of a magazine

How do you do, do you do, the things that you do
No one I know could ever keep up with you
How do you do!
Did it ever make sense to you to say Bye Bye Bye?

I see you in that chair with perfect skin
Well, how have you been, baby, livin´ in sin?
Hey, I gotta know, did you say
Hello - How do you do?

Well, here we are spending time in the louder part of town
And it feels like everything´s surreal
When I get old I will wait outside your house
´Cos your hands have got the power meant to heal

How do you do.......

->hey now<-

26. října 2006 v 10:20 texty
Hilary Duff (Lizzie McGuire)
Hey now
(tahle písnička zazněla ve filmu Italské prázdniny)
Hey now, hey now
Hey now, hey now

Have you ever seen such a beautiful night
I could almost kiss the stars for shining so bright
When I see you smiling, I go, "Oh, oh, oh!"
I would never want to miss this, cause in my heart
I know what this is

Hey now, hey now, this is what dreams are made of
Hey now, hey now, this is what dreams are made of
I´ve got somewhere I belong
I´ve got somebody to love
This is what dreams are made of

Have you ever wondered, what life is about
You could search the world and never figure it out
You don´t have to sail the oceans
No, no, no
Happiness is no mystery
It´s here and now, it´s you and me

Hey now, hey now, this is what dreams are made of
Hey now, hey now, this is what dreams are made of
I´ve got somewhere I belong
I´ve got somebody to love
This is what dreams are made of

Open your eyes (this is what dreams are made of)
Shout to the sky (this is what dreams are made of)
When I see you smiling, I go, "Oh, oh, oh!"
Yesterday, my life was duller
Now everything is technicolor

Hey now, hey now, this is what dreams are made of
Hey now, hey now, this is what dreams are made of
I´ve got somewhere I belong
I´ve got somebody to love
This is what dreams, dreams
This is what dreams are made of

Hey now, hey now
This is what dreams...
This is what dreams...
What dreams are made of

->10.maturitní otázka-lit<-

15. října 2006 v 12:48 Maturitní otázky

Romantismus a počátky realismu v české literatuře

Romantismus a počátky realismu v české literatuře
Romantismus
 • 30. léta 19. století, národní obrození brání výraznějšímu rozvoji romantismu (snaha vychovat k vlastenectví)
Karel Hynek Mácha (1810 - 1836)
 • narodil se v rodině mlynářského pomocníka v Praze na Malé Straně
 • nejvýznamnější básník českého romantismu, dosáhl celosvětového významu
 • cestoval (Itálie, české hrady a zříceniny), hrál divadlo (jako ochotník)
 • studoval práva, krátce působil jako advokátní praktikant v Litoměřicích
 • s Eleonorou Šonkovou měl nemanželského syna
 • v šestadvaceti letech umírá (někde se tvrdí, že na následky hašení požáru v Litoměřicích - zápal plic, jinde je za příčinu smrti uváděna nakažlivá choroba)
 • dílo:
  • nejprve psal německy, poté česky (znaky: odpor k době, pesimismus, kontrast snu a skutečnosti, života a smrti, touha po lepším světě)
  • román Cikáni
  • povídky Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka, Krkonošská pouť)
  • román Křivoklad
   • první část plánované tetralogie Kat - o životu Václava IV.
   • další části Valdek, Vyšehrad, Karlštejn nestačil napsat
  • lyrickoepická báseň Máj:
   • vrchol tvorby, základní dílo české moderní poezie, čtyři zpěvy a dvě intermezza (mezizpěvy)
   • 1) motiv lásky, krásná příroda x tragické zjištění
   • 2) věčnost času, blížící se konec Vilémova života
   • 3) krása přírody x poprava, vyznání lásky k rodné zemi
   • 4) autor se vrací k Vilémovu hrobu a vzpomíná na dávnou tragédii
   • I. duchové na popravišti
   • II. obraz horské přírody
   • negativní ohlasy, kritika (Tyl - odvádí od vlastenectví), pochopen až májovci v 50. letech
Karel Sabina (1813 - 1877)
 • Máchův stoupenec
 • psal básně, historické romány, povídky, prózu se sociální tématikou, dramata, libreta (k Smetanovým hrám Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách)
 • 1848 vězněn (8 let) za účast na revolučních pracích, roku 1859 přinucen ke spolupráci s tajnou policií - nedůvěra národa
 • román Na poušti (atmosféra předbřeznové inteligence), povídka Oživené hroby (osud politických vězňů)
Václav Bolemír Nebeský
 • Protichůdci (lyrickoepická skladba vycházející z Máje)
Josef Václav Frič
 • Paměti, sbírka politické lyriky Píseň z bašty
Doznívání ideálů národního obrození
Karel Jaromír Erben (1811 - 1870)
 • narodil se v rodině podkrkonošského řemeslníka v Miletíně
 • studoval na gymnáziu v Hradci Králové, poté filozofii v Praze
 • jako sekretář Českého muzea sbíral materiály ve venkovských archívech, zabýval se národopisem a vydáváním staročeských literárních památek
 • sbíral lidové písně a pohádky
 • později se stal hlavním archivářem města Prahy
 • Kytice (Kytice z pověstí národních, 1853)
  • 13 básní (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Dceřina kletba, Mateří-douška, Věštkyně)
 • ze sebraných pohádek: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Živá voda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska, Pták Ohnivák a liška Ryška
Josef Kajetán Tyl (1808 - 1856)
 • syn vojenského hudebníka v Kutné Hoře
 • prof. Klicpera na hradeckém gymnáziu podnítil lásku k divadelní tvorbě
 • studium filozofie v Praze přerušil kvůli kočovné divadelní společnosti
 • vstup do vojenské správy, nadále se věnuje divadlu (r. 1842 řídí česká představení ve Stavovském divadle)
 • po porážce revoluce vypovězen z Prahy - putuje s kočovnou společností a r. 1856 v Plzni
 • umírá
 • dílo:
  • dramata
   • 1) Pražský flamendr, Bankrotář, Paličova dcera, Tvrdohlavá žena, veselohra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (píseň Kde domov můj?)
   • 2) dramatické báchorky a pohádky - Strakonický dudák (hlavní hrdina dudák Švanda, zobrazení vlastností Čechů)
   • 3) historické hry (Kutnohorští havíři, Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměřic)
  • Próza
   • povídky Dekret kutnohorský, Rozina Ruthardová, Rozervanec
   • novela Poslední Čech (nevydařená, kritika K. Havlíčka Borovského)
  • novinář (Květy, Vlastimil, Pražský posel)
Počátky realismu v české literatuře
Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856)
 • přídomek Borovský podle místa narození (Borová u Přibyslavi)
 • studoval na gymnáziu v Německém Brodě, poté v Praze na kněžském semináři - vyloučen (nejspíše kvůli kritice církve)
 • působil dva roky jako vychovatel v Rusku
 • po revoluci začal radikálněji vystupovat proti vídeňské vládě, pronásledován a souzen (hájil se sám)
 • navzdory úspěchům u soudů r. 1851 odvezen do Tyrolska (Brixen), umírá na následky pobytu ve vyhnanství
 • novinář: Pražské noviny (příloh Česká včela), Národní noviny (příloha Šotek), časopis Slovan
 • překlady z ruštiny (Gogol)
 • epigramy
  • krátké útočné satirické básně
  • vyjadřují Havlíčkův postoj ke světu
  • věnováno pěti oblastem (Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu)
 • satiry
  • Tyrolské elegie
  • Král Lávra
  • Křest sv. Vladimíra
Božena Němcová (1820 - 1862)
 • pravděpodobně se narodila ve Vídni, dcera německého panského kočího Jana Pinkla a české služebné Terezie Novotné
 • dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice
 • chodila do školy v České Skalice, poté na vychování k zámeckému správci do Chvalovic
 • v 17 letech provdána za úředníka finanční stráže Josefa Němce (kvůli svému vlasteneckému smýšlení byl Josef Němec často překládán - Němcová se často stěhovala)
 • během pobytu v Praze, na Chodsku a Slovensku sbírá pohádky, báchorky a pozoruje zvyky
 • v 50. letech rodinné a finanční problémy, smrt syna, nemoc, rozvod - umírá vyčerpána bídou, tělesným i duševním strádáním
 • tvorba:
  • národopisná (Národní pohádky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti, Obrazy z okolí domažlického) - ze sebraných pohádek např.: O Nenasytovi, Potrestaná pýcha, Orel, slavík a růže, O třech zakletých psech, Jak Jaromír ke štěstí přišel
 • próza:
  • Babička - zobrazení harmonického života prostých lidí
  • Divá Bára
  • Dobrý člověk
  • Pan učitel
  • Chudí lidé
  • Chýže pod horami
  • Podhorská vesnice (harmonizace vztahu mezi šlechtou a prostým lidem)
  • V zámku a podzámčí (nejrealističtější dílo Němcové, kontrast chudoby a bohatství, i zde idealizace šlechty)

->interview<-

15. října 2006 v 12:45 Slohovky
Interview s britskou královnou Viktorií
Píše se rok 1897, u příležitosti královnina významného jubilea chceme přinést čtenářům časopisu Květy exkluzivní rozhovor s královnou Viktorií.
Královna Viktorie se narodila 24.května 1819 . Je to britská královna, která vládne od 20.června 1837 a ve své době je i indickou císařovnou.
K: Dobrý den, Vaše Veličenstvo. Jmenuji se Lizy-chan. Pocházím z Japonska, jsem redaktorkou nejnovějšího, moderního, českého týdeníku Květy. Byla byste tak laskavá a odpověděla mi na pár otázek, které by jistě zajímaly naše čtenáře?
V: Také přeji dobrý den. Českou zemi znám, je to zajímavá země s bohatou historií. Těší mě zájem Vašich čtenářů o moji osobu a o naše království. Ovšem, že s Vámi udělám interview.
K: Jako osmnáctiletá mladá dívka jste nastoupila na trůn po smrti svého strýce Viléma IV. Můžete nám říci jak jste svoji, tak zodpovědnou úlohu zvládala v tak raném věku?
V: V začátcích mého kralování mi velmi pomohl svými radami a zkušeností velmi významný představitel britské vlády lord Melbourne. Poté jsem již získala dostatek zkušeností, abych tuto důležitou úlohu zvládala sama. Samozřejmě mám velmi kvalitní tým poradců pro všechny oblasti veřejných politických i mezinárodních otázek.
K: Můžete nám prozradit něco o Vašem vztahu s princem Albertem z německé sasko - koburské dynastie?
V: Už od dětství jsem byla spřízněna s německým prostředím. Mým rodným jazykem byla němčina a tak není divu, že jsem si vybrala celoživotního partnera, z této země. S princem Albertem jsme prožili mnoho krásných chvil, a tak není divu, že jsme své zasnoubení zpečetili sňatkem. Vždy jsem se snažila podporovat britsko - německé vztahy. S výjimkou podpory pana Bismarcka, který byl vždy představitel prušáctví, se kterým jsem nikdy nesouhlasila.
K: Vaše dynastie se jistě zapíše do dějin. Víme, že jste i zasloužená matka, výplodem Vaší lásky s Albertem je Vašich devět dětí. Mohla byste našim čtenářům prozradit, jak některé z nich ovlivnili chod evropských dějin?
V: Mé děti jsem vždy milovala a zodpovědně vychovávala dle monarchistických pravidel. Jsem hrdá na všechny své potomky. Většina z nich uzavřela pro Británii politicky výhodné sňatky. Nejstarší dcera Viktorie Adelaida Marie Luisa se provdala za pruského prince Fridricha Viléma, z císařské rodiny. Náš syn Albert Edward se oženil s dánskou princeznou Alexandrou, a převezme britský trůn jako král Edward VII. Další naši potomci, princ Alfred Ernest Albert, princezna Helena Augusta Viktorie a další, se oženili či provdali za členy jiných významných evropských dynastií. S mým manželem Albertem můžeme být na všechny své děti pyšní.
K: Co nám můžete říci o první světové výstavě?
V: Výstava se konala v roce 1851 v Londýně. Tuto výstavu jsem zahojovala a jsem hrdá na to, že demonstrovala britskou, politickou a ekonomickou sílu. Zahájila jsem tímto tradici konání světových výstav po celém světě.
K:Vaše excelence, vím, že toto je otázka velmi citlivá. Bylo ve Vašem životě nějaké období velmi, velmi obtížné?
V: Moje vůbec nejhorší období bylo v roce 1861, kdy zemřel můj manžel princ Albert na tyfus a já se stala vdovou. Velmi mne to zdrtilo. Po této události jsem přestala prakticky zcela veřejně vystupovat a taktéž jsem zanechala aktivního ovlivňování britské vnitřní politiky, typickou pro první období mé vlády. Díky svým přátelům a zodpovědnosti své vlasti jsem se z tohoto vzpamatovala a jsem stále ochotná pomáhat Británii ze všech sil.
K: Jaké postoje Británie vůči ostatním evropským zemím zaujímala v oblasti mezinárodní politiky?
V: Británie se v letech 1854 - 1856 zúčastnila krymské války, kdy ve spojenectví s Francií a Tureckem porazila Rusko. Vždy jsem se snažila aby Británie byla s mou pomocí prostředníkem a zprostředkovatelem významných mezinárodních politických jednání.
K: Vaše Veličenstvo, jste neobyčejná žena a Vaše vláda se do dějin jistě zapíše jako Viktoriánská éra nebo nejdůležitější období dějin britské monarchie. Jste vzor pro většinu monarchů světa. Jistě jste se stala neoddiskutovatelným symbolem své doby. V roce 1887 jste oslavila zlaté jubileum, kdy jste se stala iniciátorem společenských změn v Británii, který umožnil rychlý společenský vzestup i pro příslušníky nižších vrstev. Jste velmi oblíbenou panovnicí, která dnes slaví diamantové jubileum. Přeji Vám mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let a nám všem, ať monarchové celého světa oplývají takovou moudrostí, jakou jste vždy měla vy. Bylo mi ctí a neskutečnou poctou, nejen pro mne ale i pro čtenáře českého časopisu Květy, s Vámi udělat tento rozhovor. Ještě jednou děkuji.
V: Také děkuji za příjemné chvíle s Vámi a pozdravujte všechny čtenáře v Českých zemích.

->Hilary Duff - Now you know<-

15. října 2006 v 12:35 texty
Hilary Duff(moderni popelka) - Now you know
In these eyes
More than words, more than
Anything that I´ve spoken
As the skies Turned to grey my heart´s
Just about to crack open
So the story goes
There´s something you should know
Before I walk away and I blow the ending
[chorus]
I never wanna be without you
Oh, no, here I go now you know
What I feel about you
There´s no runnin´
I must have been wrong to doubt you
Oh no there I go, no control
And I´m fallin´ so now you know
Feel so light, Craving oxygen
All this truth´s left me empty
Will you run, Can you handle it
´Cause I need you to tell me
Maybe this is bold
But I´m hoping you will stay for the happy ending
[chorus]
I never wanna be without you
Oh, no, here I go now you know
What I feel about you
There´s no runnin´
I must have been wrong to doubt you
Oh no there I go, no control
And I´m fallin´ so now you know
No I won´t look back when I tell you what I think about you (x2)
So the story goes, Yeah, you already know
So don´t be a fool and go spoil the ending
[chorus]
Never wanna be without you
Oh, no, here I go now you know
What I feel about you
There´s no runnin´
I must have been wrong to doubt you
Oh no there I go, no control
And I´m fallin´ so now you know
[chorus]
I never wanna be without you
Oh, no, here I go now you know
What I feel about you
There´s no runnin´
I must have been wrong to doubt you
Oh no there I go, no control
And I´m fallin´ so now you know